Начало
   Обръщение
   Нашите продукти
   Здравна информация
   3D разходка
   Видеотека
   За компанията
   Рихтер в медиите
   За контакти
   Лекарствена безопасност
   Новини
   Кариера

www.escapelle.bg
www.lumbago.bg
www.bsobgyn.com
www.nhif.bg
www.bda.bg
www.blskn.org
www.mh.government.bg

Моля прочетете тези условия за ползване, преди да използвате уеб сайтa Richter.bg. Ако използвате този уеб сайт като посетител и/или регистриран потребител се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако не приемате тези условия, моля не използвайте този уеб сайт и услугите, които предоставя.

Настоящият документ съдържа Условията за ползване, съгласно които фирма „Гедеон Рихтер” АД, предоставя услуги на потребителите на информационното общество посредством уеб сайта Richter.bg. За Потребител и/или Посетител се счита всеки един субект, който е заредил в своя интернет браузър уеб сайта на http://richter.bg/ (http://www.richter.bg) и/или която и да било под-страница, и/или услуга (скрипт), в този уеб сайт.

Права и задължения на страните

Като потребител на нашите услуги се съгласявате, че:

1. Вие няма да се представяте за друго лице.

2. Всички услуги, предлагани чрез сайта Richter.bg, могат да бъдат използвани само и единствено за дейност, която не е забранена от Закона.
Забранено е разпространението, съхранението или излагането на данни, материали или информация, които нарушават законите на Република България и/или законите на други държави. Посетителят може да използва информация и материали от този сайт само за некомерсиална употреба. Всяко друго използване на информация и материали от този сайт не се допускат.

3. Авторското право върху цялата информация и материали в този сайт са защитени. Информацията и/или материалите в този сайт не могат да бъде възпроизвеждани, в каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, без изричното писмено разрешение на фирма „Гедеон Рихтер” АД. Вие няма да изпращате, дистрибутирате, каквито и да било материали, защитени от авторско право, търговски марки и друга такава информация, без изричното съгласие на фирма „Гедеон Рихтер” АД.

4. Вие се задължавате да се защитавате и да ни държите информирани за всички загуби, щети, отговорности, които възникват директно или недиректно от или извън това споразумение. Давате съгласие, че няма да изпращате на нас и/или на други членове материали нарушаващи авторските права, търговски марки, търговски тайни или други форми на интлектуалната собственост или други права на трети страни.

Ние заявяваме че:

1. Ние не сме отговорни за щети или нараняване, в следствие на информацията, която се помества в сайта Richter.bg от Вас или от нас.

2. Richter.bg може във всеки един момент да се откаже от предоставянето на всички или някои от услугите без никакви задължения към потребителите.

3. Ние не гарантираме за полезност и пълнота на информацията, която е поместена в Richter.bg, както и няма да носим отговорност за щети и вреди в резултат на това, че някой от потребителите на уеб сайта се е доверил на тази инфромация или друго съдържание поставено на сайта или предадено от друга страна.

Изтриване на регистрация

Всеки потребител с или без причина има правото да изтрие своята регистрация в Richter.bg. За тази цел трябва да изпратите e-mail на office@richter.bg. При изтриване на регистрацията си, Вие се отказвате от всички права, които сте имали в сайта. Richter.bg няма никакво задължение да възстанови регистрацията Ви.

Съдържание на сайта

Опциите, съветите, изявленията, условията за ползване, материалите или всякаква друга информация, която се намира на нашия уеб сайт не може да бъде копирана и използвана без нашето изрично одобрение и съгласие.

Връзки с трети страни

Richter.bg може да съдържа линкове към други страници извън сайта или други интернет ресурси. Ние не контролираме съдържанието им, както и не сме отговорни за съдържанието, продуктите, услугите или информацията намираща се в тези линкове.

Авторски права

Логото, картинките, съдържанието и oстаналите елементи на сайта са изключителна собственост на уеб сайта Richter.bg. Вие се задължавате да не копирате, модифицирате, публикувате, предавате, изнасяте, продавате, каквато и да било информация обект на авторски права.

Ограничение на отговорност

Уеб сайтът Richter.bg няма да е отговорен за случайни събития, последици или недиректни щети (включително, но не и ограничаващо - вреди от загуба на информация, загуба на програми и др.).

Ние запазваме правото си да:

1. Променяме съдържанието и условията на това изявление по всяко време и без предварително предупреждение.

2. Да променяме съдържанието на сайта по всяко време и без предварително предупреждение.

3. Да премахваме линкове на сайта по всяко време и без предварително предупреждение.

4. Да изтриваме профили на потребители, които нарушават условията за ползване на уеб сайта без предварително предупреждение. В такъв случай потребителят губи всички права, които е имал в уеб сайта, а Richter.bg няма никакво задължение да възстанови регистрацията.

За злоупотреби свързани със сайта, можете да се свържете с нас на електронния ни пощенски адрес: office@richter.bg.