Световен Ден на Шизофренията – крайно време да помислим за страдащите

Будапеща, Унгария – 22 май 2020 г. - Световният ден на шизофренията, който отбелязваме на 24 май, има за цел да повиши информираността за хората, които страдат от едно от най-тежките психични състояния в света. Дълг и мисия е да подпомогнем личностното и социално функциониране на пациентите с шизофрения и да допринесем за тяхното приобщаване в обществото. През последните две десетилетия нашите колеги работиха неуморно за намирането на нови решения за лечение на страдащите и по този начин подкрепяха пациентите и техните социални работници и специалисти в областта на психичното здраве при справянето…