Oсновните правила за измерване на кръвното налягане

Преди да измерите кръвното налягане, не трябва поне 30 минути преди това да пиете кафе, пушите или да имате физическо натоварване. Посетете тоалетната! Важно е да сте спокойни и да не провеждате разговори по време на измерването!Седнете удобно и поне 5 минути останете спокойни!Не кръстосвайте краката, опрете ги плътно на пода, без да висят, гърбът трябва да бъде подпрян, тъй като всяко мускулно напрежение по време на измерването причинява временно повишаване на кръвното налягане.Ръката трябва да е отпусната на хоризонтална повърхност, на нивото на сърцето.Маншетът се поставя плътно около мишницата на лявата ръка.…