INSPIRA CADRIO newsletter – Бр. 10

В последния 10-ти брой на дигиталния здравен бюлетин Inspira Healthcare Research – Писма за сърцето! ще поговорим за „инфодемията“ на 2020 г. – термин, измислен от генералния директор на СЗО, описващ безпрецедентното количество информация за здравен проблем - ситуация, която прави съобщаването на точни и полезни факти изключително трудно.

INSPIRA CADRIO newsletter – Бр. 9

В днешния 9-ти брой на електронния здравен бюлетин Inspira Healthcare Research – Писма за сърцето! ще поговорим за това как влияе информацията за COVID-19 върху обществените нагласи – липсата на такава, фалшивата такава, прекалено многото такава.

INSPIRA CADRIO newsletter – Бр. 7

В днешния брой на дигиталния здравен бюлетин Inspira Healthcare Research – Писма за сърцето! ще поговорим за това как се промени живота на пациентите, страдащи от хиперхолестеролемия и повишено артериално налягане, по време на пандемията от Covid-19.

INSPIRA CADRIO newsletter – Бр. 6

В брой 6-ти на бюлетина за електронно здраве Inspira Healthcare Research – Писма за сърцето! ще ви разкажем за по-затруднения достъп до здравни услуги, който срещат всички пациенти, в частност и тези със сърдечно-съдови заболявания, от миналата година насам. Затруднения има както за пациентите в бедните държави, така и за тези в страни с богати икономики. Но страхът

INSPIRA CADRIO newsletter – Бр. 5

В днешния брой на дигиталния бюлетин Inspira Healthcare Research – Писма за сърцето! ще говорим за влиянието на стреса при пациенти със сърдечно-съдови заболявания по време на пандемията от COVID-19.

INSPIRA CADRIO newsletter – Бр. 3

Медицинските специалисти се изправиха пред сериозни предизвикателства в условията на пандемията. Те не само трябваше да се справят с логистични проблеми, недостиг на консумативи, защитни средства, персонал, но срещнаха и по-малко очевидни трудности – стрес и тревожност при тях самите, както и сред населението, пациентите...

INSPIRA CADRIO newsletter – Бр. 2

В днешния брой на информационния бюлетин Inspira Healthcare Research – Писма за сърцето! ще обърнем внимание на изключителната важност от физическа активност по време на пандемията от Covid-19. Какво съветват различни световни медицински дружества широката общественост? До какво води заседналият начин на живот? Как той се отразява на пациентите със сърдечно-съдови заболявания? За колко време се преминава от здравословно към нездравословно състояние поради липса на физическа активност?

INSPIRA CADRIO newsletter – Бр. 1

Предходната 2020 година измина под знака на Covid-19. Той беляза всяко наше действие – от това на отделната личност до това на цели държави, в глобален план. Предизвикателствата пред медицинските специалисти продължават!