Уважаеми колеги!

В условията на пандемията от COVID-19 все повече автори и научни статии фокусират вниманието ни върху връзката между пациентите с COVID-19, които имат съпътстващи ССЗ и повишената заболеваемост и смъртност при тях.

Нещо повече, доказана е пряката увреда на миокарда от SARS-CoV-2 вируса, а цитокините, които се отделят в хода на инфекцията, могат да доведат до дестабилизирането на налична атеросклеротична плака и последваща руптура 1,2

В този смисъл продължаването на и придържането към ефективна статинова терапия при пациентите с дислипидемия е важно, обосновано и логично3 Последното ръководство на ESC от 2019та година за лечение на дислипидемия препоръчва да се назначи високо интензивен статин до най-високата толерирана доза за достигане на прицелните нива според съответния СС риск4

     ZARANTA е първият генеричен rosuvastatin със собствено проучване за ефективност и безопасност 5

     Само за 3 месеца ZARANTA сигнификантно намалява LDL-Ch до достигане на таргетните стойности 5

     Лечението със ZARANTA  е с добър профил на безопасност– честотата на НЛР е ниска и само 0.6% са прекъснали лечението поради наличието на такива 5

С пожелание за ЗДРАВЕ, КУРАЖ и ТЪРПЕНИЕ в борбата с COVID 19!

СВЕТЛИ ВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ!

1. Clerkin et al.; COVID-19 and Cardiovascular Disease, CIRCULATIONAHA, 21.03.2020

2. Bonow R et al; Association of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) With Myocardial Injury and Mortality; JAMA Cardiol. March 27, 2020

3. Virani S, Is There a Role For Statin Therapy in Acute Viral Infections?, ACC, Mar 18, 2020, Cardiology Magazine

4. Адаптирано по: 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias (European Heart Journal 2019-doi:10.1093/eurheartj/ehz455)

5. Kékes E et al., TIGER study, Cardiologia Hungarica 2012; 42 : 61-67 Графиката и текста са цитат от рекламен материал ИАЛ-56263/20.12.2019 г