Начало
   Обръщение
   Нашите продукти
   Здравна информация
   3D разходка
   Видеотека
   За компанията
   Рихтер в медиите
   За контакти
   Лекарствена безопасност
   Новини
   Кариера

www.escapelle.bg
www.lumbago.bg
www.bsobgyn.com
www.nhif.bg
www.bda.bg
www.blskn.org
www.mh.government.bg

Изследването на лекарствата предназначени за лечение на заболявания на централната нервна система и развитието на направлението за производство на генерични продукти са от основно значение. През изминалите 50 години ние сме въвели десетки оригинални препарата на пазара.

В основата на нашите дългосрочни планове е целта ни да се грижим изключително добре за здравето на нашите пациенти и да организираме екологично чисто производство, щадящо околната среда.

Подкрепен от прозрачна политика и стандарти ние положихме ново начало през погледа на преимуществата от реализацията на нашата нова управленческа система. Ние обръщаме специално внимание към осигуряване на безопасна работна среда.

Един от най-аспекти от нашата работа в това отношение е елиминирането на вредни емисии във въздуха и трудовите злопулуки. Смеем да твърдим, че от година на година имаме чувствително намаляват всички проблемни ситуации с около 10 % годишно.

Новите стандарти и приетата от ръководството ни през 2000 г пет годишна инвестиционна програма включва значителни подобрения в пречиствателните съоръжения за отпадните води и складовете за съхранение на активните съставки на производството ни. Също така правим изменеия на охладителната ни система с цел за намалим емисиите на вредни газове. Прехвърляне на стероидното ни производство от Будапеща в Дорог наложи пълната преработка на канализационната система и там. Почистването на почвата беше успешно завършено през 2002 година а от 2003 започнаха процедури по почистване на подпочвените води. Компанията ни успешно с тези и други мерки , които предприе се сертифицира по ISO 14001, 9001, 9002, 9004 . Нашите услилия за опазване на околната среда проължават и след приемането на Унгария в Европейския съюз, дори с по-големи мащаби за да отговорим адекватно на нарастналите нужди на нашите клиенти.