• Преди да измерите кръвното налягане, не трябва поне 30 минути преди това да пиете кафе, пушите или да имате физическо натоварване. Посетете тоалетната! Важно е да сте спокойни и да не провеждате разговори по време на измерването!
 • Седнете удобно и поне 5 минути останете спокойни!
 • Не кръстосвайте краката, опрете ги плътно на пода, без да висят, гърбът трябва да бъде подпрян, тъй като всяко мускулно напрежение по време на измерването причинява временно повишаване на кръвното налягане.
 • Ръката трябва да е отпусната на хоризонтална повърхност, на нивото на сърцето.
 • Маншетът се поставя плътно около мишницата на лявата ръка. Използвайте подходящ размер маншет – нито твърде голям, нито твърде малък. Ако навивате ръкава си около мишницата, то той не трябва да бъде прекалено стегнат.
 • Всеки път, когато измервате кръвното налягане, направете две измервания през 1-2 минути. Запишете по-високата от двете стойности.

Ако Вашият лекар не Ви е посъветвал друго, то средните стойности на Вашето домашно измерено кръвно налягане трябва да са не по-високи от 135/85 mmHg при едноседмично проследяване.

Стъпка по стъпка

 1. Преди измерване на кръвното налягане седнете удобно. Ръката, на която ще бъде измерено налягането трябва да бъде поставена върху стандартна маса или друга опора. Средната част на мишницата трябва да бъде на нивото на сърцето.
 2. Поставете маншета така, че участъка откъдето излизат гумените маркучи за манометъра и ръчната помпа да се разположи върху пулсиращата артерия, след което обвийте плътно маншета около мишницата. Долният край на маншета трябва да отстои на 2 см от сгъвката на лакътната ямка.
 3. Поставете манометъра така, че скалата да бъде на нивото на очите.
 4. Напомпайте маншета бързо до 70 mmHg и след това повишавайте налягането с по 10 mmHg, като едновременно палпирате пулса на китката на ръката. Отбележете нивото, при което пулсациите изчезват и впоследствие при изпомпване се появяват отново.
 5. Поставете накрайниците на стетоскопа в ушния канал, така че да прилепнат плътно. Правилното поставяне може да се провери с леко почукване върху мембраната на слушалката.
 6. Поставете главата на стетоскопа или т.нар. слушалка върху артериалната пулсация в лакътната ямка под нивото на маншета и я придържайте добре притисната, така че да е в плътен контакт с кожата. Вмъкването на стетоскопа под маншета може да освободи едната ръка на измерващия, но води до провеждане на много външни шумове.
 7. Напомпайте балона бързо до ниво 20-30 mmHg над нивото, определено предварително чрез палпация. Започнете да изпускате бавно със скорост 2mmHg докато се появят тоновете.
 8. Докато налягането се понижава, отчетете нивото на появяването на тоновете, приглушавенто им и изчезването им. Докато се чуват пулсиращите тонове, скоростта на изпускане на напомпания въздух не трябва да се променя.
 9. След последния тон напомпаният в маншета въздух се изпуска бавно в продължение на още 10 mmHg, за да се убедим, че не се чуват повече тонове, след което останалия въздух се изпуска бързо и пациентът се оставя в покой поне за 30 секунди.
 10. Систолното и диастолното налягане трябва да бъдат записани веднага.
 11. След 1 минута се прави ново измерване на артериалното налягане.

Съвети за този, който измерва

Човекът, който измерва кръвното Ви налягане, трябва да бъде в удобно положение и да може да:

 • напомпва и отпуска маншета постепенно
 • да вижда индикаторната стрелка добре
 • да различава пулсиращите тоновете от външни шумове
 • да запомни и записва АН при появата и изчезването на първия и последен тон

ВАЖНО!

! Измерванията трябва да се направят на една и съща ръка за сравнимост.

! Положете усилия за отстраняване на всякакви външни стимули по време на измерването.

! Бъдете спокойни! Ако имате неприятно усещане или се страхувате от резултата на изследването, това може да доведе до повишаване на кръвното налягане и лъжливо завишаване на неговата стойност.