19.07.2017

19.07.2017 г. Гедеон Рихтер АД (Рихтер) обяви, че Европейската комисия (ЕК) е издала разрешение за продажба на Reagila® (карипразин) – нов антипсихотик за лечение на шизофрения при възрастни. Това решение последва положителното становище от Комитета за лекарствени продукти за хуманна употреба (CHMP) към Европейската агенция по лекарствата (ЕМА), обявено на 19 Май 2017 г. и е валидно за всички страни членки на Европейския съюз.

    Молекулата на карипразин е открита от учените на Рихтер и вече е лицензиран за Allergan в САЩ и Канада. След одобрението на FDA (Food and Drug Administration) през Септември 2015 г., продуктът бе представен на американския пазар през март 2016 г. под търговската марка VRAYLARTM за лечение на шизофрения и биполярно разстройство.

    Терапевтичната ефикасност по отношение на лечение на шизофренията е била демонстрирана в три краткосрочни и едно дългосрочно, плацебо контролирани проучвания при над 1800 пациенти. Резултатите са положителни и в едно от проведените дългосрочни проучвания, в което са включени пациенти с преобладаваща негативна симптоматика.

    „Това одобрение е резултат от изключителната работа, свършена от нашия екип. За нас е удоволствие да предоставим ползите на Reagila® (карипразин) на пациентите и на лекарите в ЕС като допълнителна възможност за лечение на шизофрения“ – каза Ерик Богш, управляващ директор на Гедеон Рихтер АД. „Това одобрение подсилва нашия дълбок ангажимент към подобряване на качеството на живот на пациентите, страдащи от това сериозно психическо заболяване.“

    За шизофренията
        Шизофренията е хронично и инвалидизиращо заболяване, което засяга приблизително 1% от населението на Земята. Тя налага значителна тежест върху пациентите, техните семейства и обществото. Симптомите попадат в три широки категории: позитивни симптоми (халюцинации, заблуди, мисловни нарушения и двигателни нарушения), негативни симптоми (като загуба на мотивация и социално оттегляне) и когнитивни симптоми (проблеми с екзекутивните функции вниманието и оперативната памет).

    За карипразин
        Карипразин е перорален D3/D2 парциален рецепторен агонист с преференциален афинитет към D3 рецепторите и парциален агонист на серотониновите рецептори.

    За Гедеон Рихтер
        „Гедеон Рихтер“ АД (www.richter.hu) е водеща фармацевтична компания в Централна и Източна Европа, със седалище в Унгария, и с непрекъснато разширяващо се присъствие в Западна Европа, Китай и Латинска Америка. След достигането на пазарна капитализация от 3,7 млрд. Евро до края на 2016 г. консолидираните продажби на Рихтер са били приблизително 1,3 млрд. Евро (1,4 милиарда щатски долара) през същата година. Продуктовото портфолио на Рихтер обхваща много важни терапевтични области, включително грижата за здравето на жените, централната нервна система и сърдечно-съдовите заболявания. С най-голямата научноизследователска и развойна дейност в Централна Източна Европа, Рихтер се фокусира в разработване на оригинални молекули за лечение на заболяванията на ЦНС.