19.02.2016

Усилията и работата на Гедеон Рихтер в сферата на Корпоративната социална отговорност (КСО) бяха признати с наградата Global CSR Excellence and Leadership Award. Те са най-престижното признание за Корпоративна социална отговорност. Корпоративната социална отговорност е приоритет за Гедеон Рихтер от основаването й преди 115 години.

За първи път международно жури признава усилията в областта на КСО на мулнатинационална компания, позиционирана в Унгария. От името на Рихтер наградата получи Hoshang D. Messman (Хошанг Д. Месмен) – Директор Международно бизнес развитие – Richter-Themis Medicare в Мумбай на 18.02.2016 г.

Програмата разпознава и отличава компании с изключителни, иновативни и от световна класа продукти, услуги, проекти, програми, реализирани в миналото или настоящето. Тези проекти трябва да демонстрират лидерството на компанията, искреността и вярата във фирмените етични ценности, съотвествие със законовите изисквания, както и зачитането на личността, обществото, околната среда в начина, по който те правят бизнес.

Наградите за 2016г. бяха раздадени на бляскава церемония в Индия за пета поредна година. Предложението на Гедеон Рихтер в категория Здравеопазване на Световния ден на КСО (World CSR Day) се оказа най-доброто. Особено важно за журито бе това, че Гедеон Рихтер обръща специално внимание на превенцията чрез своите програми, които са и доказателство за широкообхватните КСО дейности. Те включват подкрепа за бъдещите поколения на професията чрез фандациите на компанията; програмата на Рихтер Здрав Град (Health City), която поставя опазването на здравето в по-широк контекст; програмата на Рихтер, насочена към жените, включваща освен всички други дейности и наградата за Golden Muм (Zлатна Mама).

За наградата

Световният ден на КСО ( Wolrd CSR Day) е основана от д-р Р. Л. Bhatia и се провежда в Мумбай, Индия. Журито отличава 15 различни категории. То се състои от професионалисти от 85 страни-партньори. Целта на наградата е да се признае фирми и организации, които служат за пример в своята категория. Наградата хвърля светлина върху глобално забележителни практики, извеждайки примери за отговорно бизнес поведение.