10.10.2016

Bayer, доставчикът на Lisvy – трансдермални лепенки, ни уведоми, че тестовете за стабилност при определени условия не съответстват на спецификацията. При получаване на резултатите е било започнато обследване от Bayer, за да се определи причината, която е довела до промяна в показателите на лепенките.

След получаване на информацията, Гедеон Рихтер взе незабавни предпазни мерки, за да спре разпространението на тези партиди.

Като притежатели на разрешителното за употреба на продукта, Гедеон Рихтер изиска изтеглянето му от всички дистрибутори и цялата аптечна мрежа.