02.04.2018

Унгарската фондация за иновации връчи на Gedeon Richter Plc Голямата награда за иновации на техния продукт – „Карипразин (Vraylar®/Reagila®) – ново оригинално унгарско лекарство на световния пазар“. Голямата награда за иновации беше връчена на Изпълнителния директор на Gedeon Richter Plc Ерик Богш от Янош Латоркай – заместник-председател на Народното събрание на Република Унгария и Йозеф Палинкаш – председател на Националната служба за развойна-изследователска дейност и иновации.


Иновациите винаги са били ключов приоритет в стратегическото развитие на Richter, със специален акцент върху изследването и разработването на оригинални лекарствени продукти. В своята 117-годишна история, компанията Richter, като представител на унгарската фармацевтична индустрия, е разработила повече от 10 патентовани лекарствени продукти, с което значително е допринесла за подобряване здравето на хората в световен мащаб. За своя изключителен принос в областта на иновациите, компанията често получава признание и награди.

Поздравителният адрес, в който се оценява карипразин, се посочва следното: „Отличената с тази награда иновация представлява оригинално лекарство, което е разработено от унгарски изследователи и учени, произвежда се основно в Унгария и е разрешено за употреба в над 70% от световния фармацевтичен пазар. Чрез тази уникална иновация с висока добавена стойност, Richter реализира концепцията за развитие, съдържаща се във фирмения девиз „създадено и произведено в Унгария“.


„Успехът на карипразин е от историческо значение не само за Richter, а и за цялата унгарска фармацевтична индустрия. Това е първото одобрено в САЩ лекарство, създадено от базирана в Унгария фармацевтична компания, като предклиничните изследвания и развойните дейности са извършени в рамките на същата компания. Тъй като фазата на клинична разработка е свързана с високи разходи, привлякохме партньор, с чиято помощ успяхме чрез съвместно финансиране и проектно управление да достигнем до крайния етап на разрешение за употреба. Смятам, че това признание е резултат от чудесната екипна работа и изключителна експертиза, с които компанията Richter се отличава още от основаването си“, заяви Изпълнителният директор на Richter Ерик Богш при получаване на наградата.


„Научно-изследователската база на Richter, в която работят 1 000 души, е най-важният център за фармацевтични изследвания в Централна и Източна Европа. Тази награда е признание за постиженията от световна класа на нашия високо квалифициран изследователски екип и аз се гордея, че съм ръководител на това успешно звено за научноизследователска и развойна дейност“, посочи директорът на изследователския отдел на Richter д-р Ищван Грайнер.


Карипразин е атипичен антипсихотик за перорално приложение, създаден от изследователите на Richter и по-късно разработен заедно с Allergan (предишно наименование: Forest/Actavis) за лечение на шизофрения и биполярно разстройство. Агенция по храните и лекарствата на САЩ (FDA) одобри през септември 2015 г. карипразин капсули за лечение на възрастни пациенти с биполярно разстройство тип 1, свързано с манийни и смесени епизоди и шизофрения. Продуктът беше пуснат на пазара в САЩ с търговското наименование Vraylar на 16 март 2016 г. Европейската комисия издаде през юли 2017 г. разрешение за употреба на карипразин в рамките на ЕС при възрастни пациенти с шизофрения. В няколко държави от ЕС се водят преговори за реимбурсиране на продукта, регистриран в Европа с търговското наименование Reagila, като лекарството ще бъде пуснато на пазара в тези страни през тази и следващата година.


Клиничното разработване на карипразин продължава и за други показания при възрастни пациенти за лечение на биполярна депресия и като допълнителна терапия за тежко депресивно разстройство.


Относно Голямата награда за иновации


Унгарската асоциация за иновации е професионален съюз на работодателите, която фокусира дейността си върху унгарската икономика и целта й е да стимулира иновациите. Тя е създадена от 30 организации през 1990 г. Наградата е връчена за първи път през 1993 г., а Голямата награда за иновации се връчва веднъж годишно, за да отличи компании, регистрирани в Унгария и реализирали значими и успешни иновации през предходната година.