INSPIRA CADRIO newsletter – Бр. 10

В последния 10-ти брой на дигиталния здравен бюлетин Inspira Healthcare Research – Писма за сърцето! ще поговорим за „инфодемията“ на 2020 г. – термин, измислен от генералния директор на СЗО, описващ безпрецедентното количество информация за здравен проблем - ситуация, която прави съобщаването на точни и полезни факти изключително трудно.

INSPIRA CADRIO newsletter – Бр. 9

В днешния 9-ти брой на електронния здравен бюлетин Inspira Healthcare Research – Писма за сърцето! ще поговорим за това как влияе информацията за COVID-19 върху обществените нагласи – липсата на такава, фалшивата такава, прекалено многото такава.

INSPIRA CADRIO newsletter – Бр. 7

В днешния брой на дигиталния здравен бюлетин Inspira Healthcare Research – Писма за сърцето! ще поговорим за това как се промени живота на пациентите, страдащи от хиперхолестеролемия и повишено артериално налягане, по време на пандемията от Covid-19.

INSPIRA CADRIO newsletter – Бр. 6

В брой 6-ти на бюлетина за електронно здраве Inspira Healthcare Research – Писма за сърцето! ще ви разкажем за по-затруднения достъп до здравни услуги, който срещат всички пациенти, в частност и тези със сърдечно-съдови заболявания, от миналата година насам. Затруднения има както за пациентите в бедните държави, така и за тези в страни с богати икономики. Но страхът

INSPIRA CADRIO newsletter – Бр. 5

В днешния брой на дигиталния бюлетин Inspira Healthcare Research – Писма за сърцето! ще говорим за влиянието на стреса при пациенти със сърдечно-съдови заболявания по време на пандемията от COVID-19.

INSPIRA newsletter – Бр. 9

В брой 9 на информационния бюлетин за електронно здраве Inspira Healthcare Research разговаряме с ОПЛ лекар от Унгария и търсим неговото мнение за дигиталната трансформация, променящите се отношения лекар-пациент, ролята на COVID-19 в ускоряването на дигитализацията , както и за ролята на фармацевтичната индустрия в този процес.

INSPIRA CADRIO newsletter – Бр. 3

Медицинските специалисти се изправиха пред сериозни предизвикателства в условията на пандемията. Те не само трябваше да се справят с логистични проблеми, недостиг на консумативи, защитни средства, персонал, но срещнаха и по-малко очевидни трудности – стрес и тревожност при тях самите, както и сред населението, пациентите...

INSPIRA newsletter – Бр. 8

В брой 8 на информационния бюлетин за електронно здраве Inspira Healthcare Research д-р Меско Берталан, с който се запознахте в предишния брой, ще разкаже защо лекарите не бива да се притенсяват от новите технологии и дигитализацията в здравеопазването, а напротив, да ги приемат като помощ, която може да затвърди сътрудничеството между лекаря и съвременния пациент.