Статини и COVID-19

Уважаеми колеги! В условията на пандемията от COVID-19 все повече автори и научни статии фокусират вниманието ни върху връзката между пациентите с COVID-19, които имат съпътстващи ССЗ и повишената заболеваемост и смъртност при тях. Нещо повече, доказана е пряката увреда на миокарда от SARS-CoV-2 вируса, а цитокините, които се отделят в хода на инфекцията, могат да доведат до дестабилизирането на налична атеросклеротична плака и последваща руптура 1,2 В този смисъл продължаването на и придържането към ефективна статинова терапия при пациентите с дислипидемия е важно, обосновано и логично3 Последното ръководство на ESC от 2019та…