Прозрачните взаимоотношения и взаимодействия между Гедеон Рихтер и медицинските специалисти, здравните организации и пациентските организации подпомагат взимането на информирани решения и спомага за предотвратяването на неетично поведение. Поради тази причина Гедеон Рихтер оповестява всякакъв вид предоставяне на стойност, който би могъл да представлява конфликт на интереси и насърчава получателите на предоставянето на стойност да ги оповестят при случаи, в които това ще защити интересите на пациентите или на обществото. Това оповестяване включва и предоставяне на стойност извършено от трета страна от името на Гедеон Рихтер в полза на получател.