Prof. Emmanuelle Corruble, завеждащ психиатрично отделение в университетската болница CHU de Bicetre, в гр. Париж отбелязва следното:

„Започнахме да срещаме последици за психичното здраве от ограничения начин на живот и стреса свързан със страха от заразяване и смърт, пристрастяващо поведение, промени в настроението и опити за самоубийства. Очакваме значителен поток от пациенти в следващите дни и седмици.“

В тази връзка, екипът на Prof. Emmanuelle Corruble успява да адаптира дейността в психиатричното отделение към ситуацията и да трансформира 90% от извънболнична работа към телепсихиатрия. Тази бърза промяна е добре приета от пациенти, психиатри и психолози.

 Първоначално схващането бе, че телепсихиатрията не е толкова добра, колкото личното посещение при лекаря. Сега обаче е времето да я интегрираме и използваме и занапред, тъй като са налице освен клинични и технологични ползи. А най-важното в момент като този е да помагаме на обществото.


Източник: Corruble Е, A viewpoint from Paris on the COVID-19 pandemic: a necessary turn to telepsychiatry. J Clin Psychiatry.2020;81(3):20com13361. Уважаеми колеги,

 С оглед на сигурността, здравето и благополучието на обществото в създалата се ситуация, борда на ЕРА взе решение 28th European Congress of Psychiatry да се проведе като виртуално събитие, така че да осигури достъп на специалистите – психиатри до новостите в областта и съвременните добри практики.
 Бихме искали да Ви информираме, че екипът на Гедеон Рихтер и Рекордати работи в посока адаптиране и реализиране на съвместните активности към онлайн платформата.

 Знаете ли, че…

 Фармацевтичната организация Eye for pharma Barcelona успява да утрои аудиторията си чрез онлайн провеждане на събитието, поради пандемията от коронавирус. Вместо обичайните 4000 участници, са се ригистрирали 13 000 участници от фармацевтичната индустрия. Като резултат, от една страна конференцията е реализирана на предварително обявените дати от 30-ти март до 3-ти април, но от друга страна е постигнато много по-голямо покритие на целевата аудитория от предишни събития, което е голям успех за организаторите и добър пример как бихме могли да имаме полза дори в една необичайна ситуация.

Тъй като са налице освен клинични и технологични ползи. А най-важното в момент като този е да помагаме на обществото.


Източник: Corruble Е, A viewpoint from Paris on the COVID-19 pandemic: a necessary turn to telepsychiatry. J Clin Psychiatry.2020;81(3):20coml3361.