Прозрачните взаимоотношения и взаимодействия между Гедеон Рихтер и медицинските специалисти, здравните организации и пациентските организации подпомагат взимането на информирани решения и спомага за предотвратяването на неетично поведение. Поради тази причина Гедеон Рихтер оповестява всякакъв вид предоставяне на стойност, който би могъл да представлява конфликт на интереси и насърчава получателите на предоставянето на стойност да ги оповестят при случаи, в които това ще защити интересите на пациентите или на обществото. Това оповестяване включва и предоставяне на стойност извършено от трета страна от името на Гедеон Рихтер в полза на получател.

Доклад пац. орг. 2020г.

Доклад здр. орг. 2020г.

Доклад здр. спец. консултации 2020г.

Доклад здр. спец. научни срещи 2020г.

Методология 2020


Доклад пац. орг. 2019г.

Доклад здр. орг. 2019г.

Доклад здр. спец. консултации 2019г.

Доклад здр. спец. научни срещи 2019г.

Методология 2019


Доклад здр. орг. 2018г.

Доклад здр. спец. консултации 2018г.

Доклад здр. спец. научни срещи 2018г.

Доклад пац. орг. 2018г.

Методология 2018


Доклад здр. орг. 2017г.

Доклад здр. спец. консултации 2017г.

Доклад здр. спец. научни срещи 2017г.

Доклад пац. орг. 2017г.

Методология 2017г.