Стабилният растеж на фармацевтичната индустрия през последните няколко десетилетия беше прекратен, когато в средата на 2008 г. внезапно избухна финансова криза. Нестабилността на финансовите институции достатъчно бързо зарази цялата икономика, докато във фармацевтичната индустрия добре известният въпрос за все по-ограничени нови канали за развитие доведе до нарушаване на стабилността на фармацевтичните корпорации със стабилна отбранителна репутация сред инвеститорите.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛНА ПРОМИШЛЕНА СРЕДА

Проблемите, свързани с индустрията, които се натрупаха бавно през последните десетилетия, изведнъж избухнаха. Проблеми като продължителното разработване на продукти, увеличаване на регулаторните изисквания и рестрикции, и поставянето на ограничения в националните бюджети за здравеопазване подчертаха уязвимостта на фармацевтичния бизнес.

Новият социален феномен застаряващо население и съществените промени в начина на живот на урбанизираните западни общества също призоваха за адекватни отговори от страна на фармацевтичната индустрия. Някои болестни групи като деменция в напреднала възраст, болест на Алцхаймер или затлъстяването спечелиха повече внимание. В същото време по-младото поколение очакваше и търсеше нов, не орален подход за контрацепция като пластири или хормоно освобождаващи изделия. Най-общо казано, новите технологии (спрейове и др.) са добре приети от лайфстайл ориентираните пациентски групи.

След големия успех на терапии при редица сърдечно-съдови заболявания, нараства и искането, нуждата да се фокусираме върху остеопорозата и ревматичните заболявания, искане, което най-добре може да бъде реализирано чрез прилагане на новите технологии с висока сложност или биологичните продукти.

ИЗБИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯ

Много от генеричните компании, които се оказаха засегнати от двойните ограничения на нарастващата конкуренция на партньорските колективи и рестриктините (национални) бюджетни среди, трябваше да изберат различни стратегии, насочени към осигуряването на тяхното бъдещо присъствие на фармацевтичния пазар. Един от изборите беше да станем глобални и да запазим марджините чрез подобряване на икономиите от мащаба. Тази цел може да бъде постигната чрез провеждане на интензвини дейности по сливания и придобивания, което резултира в безпрецедентна концентрация на индустрията в световен мащаб. Другият начин да се осигурят марджини и ръст на EPS (печалба на акция) бе внедряването на по-сложен, специализиран бизнес модел с висока добавена стойност.

Рихтер, запазвайки оригиналните си изследвания през миналия век и инвестирайки значнителни ресурси в изграждането на едно от най-пълните продуктови портфолиа в областта на женското здраве в световен мащаб, беше категоричен кандидат за последната стратегия – да се специализира.

СТЪЛБОВЕ НА РАСТЕЖ

Подробно описаните предизвикателства по-горе насърчиха Мениджмънта на Рихтер да приложи специален фарма бизнес модел с висока добавена стойност с основен фокус върху стратегия за органичен растеж, допълнена с подбрани придобивания предимно в областта на женското здраве. Затова Рихтер инвестира значителни ресурси в изграждането на едно от най-широките портфолиа в областта на женското здраве в световен машаб, запазва оригиналните си изследвания, създадени преди повече от век, и – уникално в Централна и Източна Европа – създава биоподобни съоражения, мощности за развитие и производство, за да отговори на растящото търсене на лечение на остеопорозата и ревматология.

Освен това, стратегическата цел на компанията е да ребалансира географската си позиция. Рихтер възнамерява да проникне в бързо растящите пазари на Латинска Америка и Китай, за да допълни дългогодишното си присъствие в Централна и Източна Европа, както и в държавите от ОНД. В средата на 90-те години на 20 век, Рихтер затвърждава позицията си в САЩ чрез дългосрочни споразумения. В допълнение, придобиването на портфолиото за женско здраве на Grünenthal през 2010 г. предостави възможност за Рихтер да установи собствена търговска мрежа в Западна Европа.

ИНОВАЦИЯ И ВИСОКА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ

Грижа за женското здраве

Една от най-важните нишови области за Рихтер е бизнесът на компанията в областта на женското здраве. Компанията има уникален и дългосрочен опит в тази област, датиращ от времето, когато нейният основател, г-н Гедеон Рихтер, фармацевт, започва да провежда изследвания на стероиди. Това е било в момент, когато те са били новост. Оттогава компанията постоянно използва своите фармацевтични производствени мощности, за да предприеме необходимите сложни и продължителни процеси на развитие, които водят до висококачествени гинекологични продукти. Рихтер предоставя на разположение една от най-широките гами от продукти за женско здраве, като все още продължава да разширява продуктовото си портфолио.

Оригинални изследвания – фокус върху централната нервна система

Изследванията на нови химически молекули, винаги са били от първостепенно значение за нашата корпоративна стратегия. От 1998 г. в структурата на изследователската организация на Рихтер настъпват големи промени. Създадени са модерни, съвременни лаборатории в областта на неврофармакологията, молекулярната биология, кинетиката и метаболизма, като в края на 90-те години на 20 век фармаколигичните мощности също са модернизирани. Нов химико-аналитичен изследователски център, отговарящ на най-високите качествени и технологични изисквания, бива конструиран през 2007 г. В допълнение към модернизацията на технологичната инфраструктура е приложена стратегия за реструктуриране, за да се гарантира, че качеството на науката, иновациите и бързината са критично важни фактори в нашите изследвания и за да се увеличат възможностите за изследователска система за доставка на висококачествени съединения. След основен преглед на нашите изследователски канали и ресурси, беше взето стратегическо решение да насочим оригиналните си изследователски дейности изключително върху областта на ЦНС.

Разработка на биоподобни продукти

Биофармацевтиците (често наричатни „биологични продукти“) заемат значителен дял от глобалния фармацевтичен пазар през последните две десетилетия. В рамките на Европейския съюз всяко трето разрешително за лекарства е от биотехнологичен произход. През 2015 г. в световен мащаб седем от десетте най-продавани лекарства бяха биофармацевтиците. Биологичните продукти представляват малко под 50% от всички продукти на клинични фази в каналите за развитие на фармацевтичните компании в световен мащаб.