Историята на Гедеон Рихтер АД ни връща обратно в 1901 г., когато основателят й, фармацевтът Гедеон Рихтер купува аптека Sas, която все още функционира, и е притежавана от компанията. Именно в лабораторията на аптеката Рихтер не само основава компаниятата, но и полага основите на цялата унгарска фармацевтична индустрия.

В началото, акцентът в лабораторията на аптеката е поставен върху производството на органотерапевтични препарати, приготвени с екстрати от животински органи. Цялата упорита работа се отплаща. През 1907 г. бързо развиващата се компания премества производството си в новопостроена фабрика в квартал Кьобаня, Будапеща. Първите произведени тук лекарства включват дезифектант, обезболяващи за треска и за болка, най-известното от които е било Калмопирин (ацетилсалицилова киселина), който се ползва и до днес.

През 1923 г. Компанията е преструктурирана като дружество с ограничена отговорност, наречено Gedeon Richter Chemical Works. Успехът не се дължи на късмета, а на експертизата и на стремежа към високото ниво на иновации, проявяващо се в развитието. Освен, че е сред първите фирми в Европа, които предлагат инсулин, успехът на изследователите е показан и от факта, че Компанията е имала близо сто фармацевтични специалности преди избухването на Първата Световна Война. Между двете световни войни компанията има 10 дъщерни дружества и 40 представителни офиси, работещи в чужбина, и представители на пет континента. До избухването на Втората Световна Война компанията Рихтер е един от най-големите износители в Унгария.

Войната обаче пречи на развитието на Компанията, която дотогава има само непрекъснат растеж. След войната тя губи експортните си пазари и дъщерните си дружества в Западна Европа. Компанията обръща поглед на изток и от началото на 50-те години на 20 век енергично изследва оригинални лекарства. Започва да провежда полипептидни проучвания и изследвания и да разработва производствени процеси за различни стероидни производни. Дружеството е национализирано през 1948 г. и името му е променено на Фармацевтична компания Kőbánya. Най-големият му успех идва чрез използването на собствен процес за производство на витамин В12. Именно тази подготовка прави Компанията важен играч на световния пазар. Тя е водещият доставчик на Съветския съюз през 60-те години на миналия век, а през 70-те се наблюдава стабилен растеж на износа й на Запад.

 Дружеството енергично разширява обхвата си от дейности и се възползва от десетилетията си опит във фармацевтичното производство, като разработва линията на билковите продукти Richtofit и линията козметика, предлагана под търговската марка Fabulon. Кавинтон, оригиналният продукт, който подобрява циркулацията в мозъка, се появява през 1977 г. и има успех в световен мащаб. Това е един от най-известните продукти на компанията (преименувана на Gedeon Richter в края на 80-те години).

Ветровете на политическите, социалните и икономическите промени, които обхващат региона през 90-те години, не успяват да пощадят Рихтер. Компанията става губеща по това време. В резултат на това тя отново се концентрира основно върху фармацевтични препарати за хуманна употреба. Постепенно прекратява производството на пестициди, ветеринарни лекарства, козметика и в същото време продължава да обновява портфолиото си за фармацевтични продукти за хора.

През 1992 г. новото управление под ръководството на Ерик Богш пое кормилото на Компанията и благодарение на нова стратегия, стъпва отново на краката си. Благодарение на несравнимия опит и експертиза, изключителните служители и мениджърски състав, Компанията успява да преодолее историческите сътресения на двадесети век въпреки големите загуби.

Рихтер не само задържа позицията си в Унгария; но и се развива като водеща фармацевтична компания в Централна и Източна Европа. В същото време тя значително увеличава значимостта на пазарите си на страните от ОНД, Европейския съюз, Япония, Китай и САЩ.

Понастоящем Компанията присъства в повече от 38 страни с пет производствени фабрики, 29 представителства и 38 дъщерни дружества и компании за търговия на едро.

Основната цел на Компанията е да развива продуктовото си портфолио, за да може непрекъснато да предлага иновативни и изключителни продукти на достъпни цени.

Гедеон Рихтер България

На 06 април 1933 г. в гр. София е сключен първият договор, с който унгарската фармацевтична компания Гедеон Рихтер полага основите на бизнеса в България. Компанията възлага на магистър-фармацевт Макс Фархи представителството на своите продукти за Царство България.

От юни 1938 г. продуктите на Гедеон Рихтер се представят от фирма Байоти с директор Андрю Байоти. Той ръководи компанията в продължение на повече от десетилетие.

По време на Втората световна война и бомбените атентати в София по-голямата част от документите, описващи историята на Рихтер в България, са унищожени. През октомври 1946 г. Българското Аптекарско Кооперативно Дружество заявява желанието си за възстановяване на отношенията с Гедеон Рихтер Унгария. От 1947 г. всички права за внос и износ на лекарства са предадени на новосформираното Държавно предприятие за санитарни фармацевтични продукти.

Част от медикаментите, които са представени на българския пазар в периода от преди и след Втората Световна Война, са: Hyperol, Ritosept, Vitamin E, Sol. Histamini, Ung. Histamini, Ovaril, Lienis, Cortigen,

История в години:

1970                Продуктите на Гедеон Рихтер Фентанил и Окситоцин са представени на българския пазар. По-късно в България е открит представителен офис на унгарската търговска компания Медимпекс, което позволява вноса на лекарства в по-големи количества.

1990                Икономически промени довеждат до преустановяване на всички търговски дейности между Унгария и България.

1991                Вносът на лекарства е ратифициран от българското търговско законодателство.

1992                Акционерите от унгарската компания Медимпекс (в това число и Гедеон Рихтер) откриват склад за доставки в България.

1993                Гедеон Рихтер е първа сред компаниите от Централна и Източна Европа, която създава мрежа от медицински представители в България, които професионално представят продуктите на компанията. Първоначално броят на медицинските представители е четири човека.

1997                Въпреки сериозната икономическа криза, Гедеон Рихтер задържа на работа своите медицински представители. Вместо съкращения сред персонала, компанията съкращава продуктовото си портфолио. В резултат се подобрява нейната ефективност.

1999                Създадено е независимо представителство на Гедеон Рихтер в България.

2001                Представителството чества 100 годишнина от създаването на компанията.

2011                Представителството чества 110 години от създаването на компанията. Цялата страна е добре покрита от мрежа от медицински представители. Продуктите на компанията предлагат предлагат качествено и ефективно решение в работата на кардиолози, общопрактикуващи лекари, невролози, психолози, уролози, ревматолози, гинеколози, ортопеди и други специалисти.

2018                Гедеон Рихтер България отбелязва 85 години традиции, опит, иновации.      

Гедеон Рихтер е сред първите 20 фармацевтични компании на българския пазар. От години компанията е водещ лидер в областта на централно действащите мускулни релаксанти и ноотропни медикаменти.

Основните терапевтични области на компанията обхващат гинекология, сърдечно съдова и централна нервна системи.

Гедеон Рихтер поставя грижата за женското здраве като изключително важна област.

Понастоящем компанията разполага с едно от най-богатите продуктови портфолиа в областта на гинекологията както в България, така и в световен мащаб – орална хормонална контрацепция, антимикотици, интра-утериннни средства и системи, спешна контрацепция, продукти за остеопороза, хормонално заместителна терапия, както и нов оригинален лекарствен продукт за консервативно лечение на фибромиоми на матката, който дава възможност да се избегне хирургическа интервенция за жените.