• INSPIRA CADRIO newsletter – Бр. 2
  В днешния брой на информационния бюлетин Inspira Healthcare Research – Писма за сърцето! ще обърнем внимание на изключителната важност от физическа активност по време на пандемията от Covid-19. Какво съветват различни световни медицински дружества широката общественост? До какво води заседналият начин на живот? Как той се отразява на пациентите със сърдечно-съдови заболявания? За колко време се преминава от здравословно към нездравословно състояние поради липса на физическа активност?
 • INSPIRA newsletter – Бр. 8
  В брой 8 на информационния бюлетин за електронно здраве Inspira Healthcare Research д-р Меско Берталан, с който се запознахте в предишния брой, ще разкаже защо лекарите не бива да се притенсяват от новите технологии и дигитализацията в здравеопазването, а напротив, да ги приемат като помощ, която може да затвърди сътрудничеството между лекаря и съвременния пациент.
 • INSPIRA CADRIO newsletter – Бр. 1
  Предходната 2020 година измина под знака на Covid-19. Той беляза всяко наше действие – от това на отделната личност до това на цели държави, в глобален план. Предизвикателствата пред медицинските специалисти продължават!
 • INSPIRA newsletter – Бр. 7
 • INSPIRA newsletter – Бр. 6
 • INSPIRA newsletter – Бр. 5
 • INSPIRA newsletter – Бр. 4.3
 • INSPIRA newsletter – Бр. 4.2
 • INSPIRA newsletter – Бр. 4.
 • INSPIRA newsletter – Бр. 3.
  Защо електронното здравеопазване е важно Наскоро станахме свидетели на удивителното нарастване на прибягването до дигитални решения, което се вижда навсякъде около нас, както на индивидуално, така и на системно ниво…
 • INSPIRA newsletter – Бр. 2. 13 май 2020 г.
  След извънредните новини: Електронното здравеопазване в ежедневието… Чувства и стил на живот… Изолацията, страхът от инфекция и екзистенциалната тревожност вече са сериозен проблем сред населението. Пандемията се отразява на благосъстоянието на всеки и хората трябва да намерят ресурси, за да се справят с този общ климат на извънредна ситуация и несигурност…
 • INSPIRA newsletter – Бр. 1. 29 април 2020 г.
  В настоящата ситуация целият свят на здравните професионалисти внезапно се промени. Освен личните притеснения за здравето и безопасността на самите тях и на техните близки, притеснения, които засягат всички, здравните работници сега са изправени пред различни професионални предизвикателства…