• INSPIRA CADRIO newsletter – Бр. 10
  В последния 10-ти брой на дигиталния здравен бюлетин Inspira Healthcare Research – Писма за сърцето! ще поговорим за „инфодемията“ на 2020 г. – термин, измислен от генералния директор на СЗО, описващ безпрецедентното количество информация за здравен проблем – ситуация, която прави съобщаването на точни и полезни факти изключително трудно.
 • INSPIRA CADRIO newsletter – Бр. 9
  В днешния 9-ти брой на електронния здравен бюлетин Inspira Healthcare Research – Писма за сърцето! ще поговорим за това как влияе информацията за COVID-19 върху обществените нагласи – липсата на такава, фалшивата такава, прекалено многото такава.
 • INSPIRA CADRIO newsletter – Бр. 8
  В брой 8 на електронния здравен бюлетин Inspira Healthcare Research – Писма за сърцето! на фокус ще бъде дигиталната трансформация на здравната система.
 • INSPIRA CADRIO newsletter – Бр. 7
  В днешния брой на дигиталния здравен бюлетин Inspira Healthcare Research – Писма за сърцето! ще поговорим за това как се промени живота на пациентите, страдащи от хиперхолестеролемия и повишено артериално налягане, по време на пандемията от Covid-19.
 • INSPIRA CADRIO newsletter – Бр. 6
  В брой 6-ти на бюлетина за електронно здраве Inspira Healthcare Research – Писма за сърцето! ще ви разкажем за по-затруднения достъп до здравни услуги, който срещат всички пациенти, в частност и тези със сърдечно-съдови заболявания, от миналата година насам. Затруднения има както за пациентите в бедните държави, така и за тези в страни с богати икономики. Но страхът
 • INSPIRA CADRIO newsletter – Бр. 5
  В днешния брой на дигиталния бюлетин Inspira Healthcare Research – Писма за сърцето! ще говорим за влиянието на стреса при пациенти със сърдечно-съдови заболявания по време на пандемията от COVID-19.
 • INSPIRA CADRIO newsletter – Бр. 4
  Днес в Inspira Healthcare Research – Писма за сърцето! ще ви разкажем как симптомите на пациенти със сърдечно-съдови заболявания се влошиха вследствие на Covid-19.
 • INSPIRA newsletter – Бр. 9
  В брой 9 на информационния бюлетин за електронно здраве Inspira Healthcare Research разговаряме с ОПЛ лекар от Унгария и търсим неговото мнение за дигиталната трансформация, променящите се отношения лекар-пациент, ролята на COVID-19 в ускоряването на дигитализацията , както и за ролята на фармацевтичната индустрия в този процес.
 • INSPIRA CADRIO newsletter – Бр. 3
  Медицинските специалисти се изправиха пред сериозни предизвикателства в условията на пандемията. Те не само трябваше да се справят с логистични проблеми, недостиг на консумативи, защитни средства, персонал, но срещнаха и по-малко очевидни трудности – стрес и тревожност при тях самите, както и сред населението, пациентите…
 • INSPIRA newsletter – Бр. 8
  В брой 8 на информационния бюлетин за електронно здраве Inspira Healthcare Research д-р Меско Берталан, с който се запознахте в предишния брой, ще разкаже защо лекарите не бива да се притенсяват от новите технологии и дигитализацията в здравеопазването, а напротив, да ги приемат като помощ, която може да затвърди сътрудничеството между лекаря и съвременния пациент.
 • INSPIRA CADRIO newsletter – Бр. 2
  В днешния брой на информационния бюлетин Inspira Healthcare Research – Писма за сърцето! ще обърнем внимание на изключителната важност от физическа активност по време на пандемията от Covid-19. Какво съветват различни световни медицински дружества широката общественост? До какво води заседналият начин на живот? Как той се отразява на пациентите със сърдечно-съдови заболявания? За колко време се преминава от здравословно към нездравословно състояние поради липса на физическа активност?
 • INSPIRA CADRIO newsletter – Бр. 1
  Предходната 2020 година измина под знака на Covid-19. Той беляза всяко наше действие – от това на отделната личност до това на цели държави, в глобален план. Предизвикателствата пред медицинските специалисти продължават!
 • INSPIRA newsletter – Бр. 7
 • INSPIRA newsletter – Бр. 6
 • INSPIRA newsletter – Бр. 5
 • INSPIRA newsletter – Бр. 4.3
 • INSPIRA newsletter – Бр. 4.2
 • INSPIRA newsletter – Бр. 4.
 • INSPIRA newsletter – Бр. 3.
  Защо електронното здравеопазване е важно Наскоро станахме свидетели на удивителното нарастване на прибягването до дигитални решения, което се вижда навсякъде около нас, както на индивидуално, така и на системно ниво…