Начало
   Обръщение
   Нашите продукти
   Здравна информация
   3D разходка
   Видеотека
   За компанията
   Рихтер в медиите
   За контакти
   Лекарствена безопасност
   Новини
   Кариера

www.escapelle.bg
www.lumbago.bg
www.bsobgyn.com
www.nhif.bg
www.bda.bg
www.blskn.org
www.mh.government.bg
« Обратно към резултатитеПоложителни резултати от две клинични проучвания във фаза III на Cariprazine за шизофрения.
Save as PDF
2012-02-28

Forest Laboratories Inc. и Гедеон Рихтер АД днес обявиха изключително добри положителни резултати в две от клиничните проучвания във фаза III на Cariprazine (RGH-188) за лечение на обострени състояния на шизофрения. В момента Cariprazine също e и в процес на клинични изследвания за пациенти с биполярно афективно разстройство.


Относно първичната крайна цел във всяко изследване, Скалата за позитивен и негативен синдром /PANSS/, данните сочат, че пациентите лекувани с карипразин показват значително подобрение на симптомите в сравнение с останалите пациенти плацебо. Всички дозировки са показали статистически значимо разграничаване от плацебо още на втората седмица и през всеки следващ период с по-висока доза се наблюдават положителни резултати още от първата седмица. По-нататъшен анализ на данните от всяко изследване ще бъде изготвен през следващите седмици. Резултатите от тези две изследвания са в съответствие с резултатите от предишно завършено плацебо изследване във фаза IIb с фиксирана дозировка.

 

Карипразин също участва и в клинични изследвания за пациенти с биполярно афективно разстройство и като помощно средство при лечението на големи депресивни епизоди /MDD/. Наскоро бяха обявени резултатите от трето положителено клиничено проучване в биполярното афективно разстройство.

 

„Постигайки успешно първоначалната си цел във всяко едно от тези изследвания, ние разполагаме с 3 положителни проучвания за шизофрения и 3 положителни проучвания при биполярното афективно разстройство". Коментира д-р Марко Таглиети, Президент на института за изследвания в Forest. „Очакваме и подаването на декларация за регистрация /NDA/ и за двете индикации през 2012 г."

 

"Радваме се на тези резултати, които показват, че карипразин осигурява значително подобрение на симптомите при пациенти страдащи от шизофрения" каза д-р Жолт Сомбатхеи, Директор на отдела за проучвания и разработки към Гедеон Рихтер АД. „В действителност е много окуражаващо, че в резултат на успешните положителните резултати от проучванията във фаза III при биполярно афективно разстройство и шизофрения ние можем да предложим обещаваща алтернатива в лечението на тези заболявания".

 

Карипразин, открит от изследователите в Гедеон Рихтер АД, е орално активен, мощен допамин D3/D2 частичен рецепторен агонист с по-голям афинитет към D3. Карипразин има нисък потенциал към другите рецептори като 5-НТ 2С, хистамин Н1, мускаринов и адренергичен, чиято активация се асоциира с неблагоприятни странични ефекти.