Начало
   Обръщение
   Нашите продукти
   Здравна информация
   3D разходка
   Видеотека
   За компанията
   Рихтер в медиите
   За контакти
   Лекарствена безопасност
   Новини
   Кариера

www.escapelle.bg
www.lumbago.bg
www.bsobgyn.com
www.nhif.bg
www.bda.bg
www.blskn.org
www.mh.government.bg

 

Периодичен доклад за лекарствена безопасност

 

Периодичният доклад за лекарствена безопасност (Periodic Safety Update Report = PSUR) е документ,
който дава изчерпателна информация за профила на безопасност на дадено лекарство (приложение,
странични действия и т.н.) за определен период от време.

Част от данните, които включва, са:

  • Списък с известните странични действия на лекарството
  • Брой на пациентите, приемащи медикамента
  • Подробна оценка на безопасността на лекарството
  • Известия за нови дейности, свързани с безопасността на лекарството

 

 

< < < Лекарствената безопасност