Начало
   Обръщение
   Нашите продукти
   Здравна информация
   3D разходка
   Видеотека
   За компанията
   Рихтер в медиите
   За контакти
   Лекарствена безопасност
   Новини
   Кариера

www.escapelle.bg
www.lumbago.bg
www.bsobgyn.com
www.nhif.bg
www.bda.bg
www.blskn.org
www.mh.government.bg

 

Подаване на сигнал за странично действие

 

За да подадете сигнал за странично действие, попълнете формуляра по-долу и го изпратете на имейл
адрес drugsafety@richter.bg или го разпечатайте и го изпратете на факс 02/ 812 90 76

 

ФОРМУЛЯР

 

Доклад за странично действие

Защо са необходими докладите за странично действие?

Когато на пазара излезе нов медикамент, разполагаме с информация за неговите странични действия,
получена по време на клиничните изследвания, т.е. познаваме само най-честите странични действия.
Защо е така?

Защото тези изследвания са ограничени; ограничен е както броят на доброволците и пациентите,
участващи в изследванията, така и продължителността на самите изследвания. Така, когато медикаментът
излезе на пазара, все още знаем твърде малко за редките странични действия.

Данни за тях можем да получим само от докладите за вече излязлото на пазара лекарство. Чрез тези
доклади можем да опишем по-точно профила на безопасност на лекарството и да се запознаем по-подробно
със страничните му действия.

Посочената информация достига до отдела за лекарствена безопасност благодарение на системната
работа и докладите на здравните работници и служителите във фармацевтичната промишленост.
Наред с това пациентите и потребителите на дадено лекарство също могат да допринесат за повишаването
на неговата безопасност като подават сигнали за странични действия.

Как може да се подаде доклад за странично действие?

Моля, попълнете внимателно формуляра по-долу и го изпратете на посочения адрес по пощата,
по имейл или факс.

 

ФОРМУЛЯР

 

Информация за лекарствената безопасност

 

 

< < < Лекарствената безопасност