Начало
   Обръщение
   Нашите продукти
   Здравна информация
   3D разходка
   Видеотека
   За компанията
   Рихтер в медиите
   За контакти
   Лекарствена безопасност
   Новини
   Кариера

www.escapelle.bg
www.lumbago.bg
www.bsobgyn.com
www.nhif.bg
www.bda.bg
www.blskn.org
www.mh.government.bg

Лекарствена безопасност в Рихтер

 

За нашата компания лекарствената безопасност е приоритет. Целта е на пациентите и лекарите да се осигурят постоянни безопасни условия за прилагане на медикаментите.

 

Едно от условията за постигането на тази цел са докладите за странични действия, които са от голямо
значение за нас.
Централата на глобалната система за лекарствена безопасност на Гедеон Рихтер се намира в Будапеща,
в Отдела за лекарствена безопасност на Медицинския отдел на компанията.
Нейната структура е следната:

 • QPPV офис – част от задачите му са да упражнява контрол над лицата, отговарящи за лекарствената
  безопасност в Гедеон Рихтер (QPPV, Qualified Person Responsible For Pharmacovigilance), да контролира
  обучението, да реагира в случай на извънредни ситуации и да предприема незабавни действия при
  необходимост.
 • Глобална система за лекарствена безопасност – отговаря за лекарствената безопасност в глобален
  мащаб, за договорите, свързани с лекарствената безопасност, за работата на информационната
  система ARISg и на медицинската информационна служба (MISS).

 

Както QPPV офисът, така и Глобалната система за лекарствена безопасност поддържа връзка с:
- лицата, отговарящи за лекарствената безопасност в медицинските екипи на дъщерните фирми (Гедеон Рихтер Румъния и GZF Polfa - Полша);
- лицата, отговарящи за лекарствената безопасност в представителствата на Рихтер
- лицата, отговарящи за лекарствената безопасност в търговските клонове.

 

  • Постмаркетингова група за лекарствена безопасност – тук се обработват и оценяват спонтанно
   изготвените доклади, както и случаите, описани в медицинската литература; случаите се препращат
   към съответните институции и към договорните партньори.
  • Група PSUR – задачата и е да организира и контролира изготвянето на периодичния доклад за
   лекарствена безопасност (PSUR) и да го изпрати по предназначение.
  • Клинична група за лекарствена безопасност – извършва дейности, свързани с лекарствената
   безопасност във връзка с клиничните изследвания, напр. SUSAR (подозирани, неочаквани,
   тежки реакции, които могат да се свържат с даден медикамент), документация, договори,
   връзка с CRO (Clinical Research Organization), Съвета за сигурност; оценка на профила на
   безопасност на лекарства в процес на разработка и установяване съотношението риск/полза.

   

   

  < < < Лекарствената безопасност