Начало
   Обръщение
   Нашите продукти
   Здравна информация
   3D разходка
   Видеотека
   За компанията
   Рихтер в медиите
   За контакти
   Лекарствена безопасност
   Новини
   Кариера

www.escapelle.bg
www.lumbago.bg
www.bsobgyn.com
www.nhif.bg
www.bda.bg
www.blskn.org
www.mh.government.bg

Какво е Лекарствена безопасност?

„Да знаеш, че нещо вреди на другите, и да го премълчаваш, е неетично!”
Етика на лекарствената безопасност – СЗО

 

Pharmacovigilance: от гр. pharmakon и лат. vigilare: лекарствена безопасност, внимание

„Бдителност” за безопасното прилагане на медикаментите, тяхното действие, новооткритите или вече
известните странични действия.

Тук се отнасят всички аспекти на лекарствената безопасност:

 • Предклиника (безопасност на медикаментите в клинична фаза)
 • Здраво население и пациенти (сигнали за странични действия, получени от тях)
 • Пост-маркетинг (изследвания на лекарства, които вече са на пазара; изводи и обобщения)

Какво е Лекарствена безопасност?

Според СЗО 2002: „Този клон на науката и онези дейности, които се занимават с вредните странични
действия на лекарствата, както и с откриването, оценката, анализа и предотвратяването на всякакви
проблеми, свързани с медикаментите.”

 

Задачи на Лекарствената безопасност

 • Откриване на неизвестни до този момент вредни странични действия на лекарствата
 • Преценка на ползите и рисковете при употреба на медикаменти, установяване на съотношението
  риск/полза
 • Предоставяне на информация за потребителите относно медикаментите, безопасното им прилагане
  и ефективността им
 • Предоставяне на помощ във връзка с безопасното прилагане на медикаментите
 • Мониторинг на ефективността на посочените дейности

 

Защо Лекарствената безопасност е важна?

Нека споменем само няколко причини:

  • Страничните действия на лекарствата са третият по честота причинител на заболявания.
  • Страничните действия на лекарствата са между 4-ти и 6-ти по честота причинител на смърт.
  • 6-7 % от хоспитализациите са резултат от вредни странични действия на лекарствата.

   

   

  < < < Лекарствената безопасност