Начало
   Обръщение
   Нашите продукти
   Здравна информация
   3D разходка
   Видеотека
   За компанията
   Рихтер в медиите
   За контакти
   Лекарствена безопасност
   Новини
   Кариера

www.escapelle.bg
www.lumbago.bg
www.bsobgyn.com
www.nhif.bg
www.bda.bg
www.blskn.org
www.mh.government.bg

2

 

Историята на Рихтер
    1945-1991

 

По време на Втората световна война фабриките понасят тежки загуби, броят на служителите рязко намалява.
Най-важната цел е снабдяването на населението със съвременни медикаменти.

С цел икономичното производство на най-важните за здравето на населението лекарства компанията значително обогатява своята база и оборудване, необходимо за провеждането на проучвания и разработки.

Хладилен камион в базата в Будапеща

 

 

От началото на 50-те години разработването на оригинални лекарства продължава с пълна сила, в
резултат на което още през 50-те Рихтер пуска на пазара 4 оригинални медикамента. Един от тях е
Mydeton®/Mydocalm®, който до ден днешен остава един от най-успешните продукти на компанията.
Създават се тясно профилирани изследователски лаборатории, които започват работа в различни сфери
на органичната химия, от фитохимията до фармацевтичните технологии.

 

Изследователският екип на завода разработва уникална в целия свят, нестерилна  ферментационна технология за производство на витамин B12. Прилагането на 40 патентовани изобретения прави производството икономично. За фитохимичните си изследвания Рихтер трябва да преработва различни билки (напр. Vinca minor, Digitalis purpurea, Claviceps purpurea и т.н.) – ето защо технологичното обновление е постоянно. Патентован е  U-екстрактор, който дълго време ще се използва за извличане на дрога от растенията.

 

Ферментационни екстрактори в Дорог през 70-те

 

В средата на 50-те възниква и достига високо ниво нов профил: полипептидните изследвания. В хода
на тези изследвания, проведени съвместно с Института за фармацевтични изследвания и Университета
Лоранд Йотвьош изследователите на Рихтер първи в света разчитат пълния синтез на човешкия ACTH
(adrenocorticotropic hormone), съставен от 39 аминокиселини. Изследванията в областта на стероидната
химия са конкурентноспособни в международен план. Компанията притежава 108 патента в тази област,
разработени са 2 оригинални медикамента: стероидният противовъзпалителен медикамент Depersolon®
(производно на диуретика prednisolon) и миорелаксантът Arduan®, който се продава и в САЩ. Във връзка
с развитието на оригиналните разработки в завода се правят модерни фармакологични изследвания,
които изиграват решаваща роля при разработването на един от най-успешните оригинални лекарствени
продукти в историята на Рихтер –  Cavinton®.

 

Първият орален контрацептив на Рихтер е представен през 1966 г.

През 1948 г.  компанията е национализирана, през 1951 г. оригиналното наименование е променено на Лекарствена фабрика Кьобаня. След войната фирмата е загубила западноевропейските си пазари и дъщерни фирми, а с основаването на СИВ се отваря за страните от Източна Европа. Предимство е, че в чужбина предприятието продължава дейността си под името Гедеон Рихтер АД. Все по-широката продуктова палета се съчетава с разрастващ се пазар.

 

1958 – Лекарствената фабрика в Кьобаня

 

Първите си успехи предприятието бележи в Полша, а после и в Чехословакия. През 1954 г. започва
износът за СССР. Със своята уникална в целия свят, разработена от изследователския екип на завода
нестерилна  ферментационна технология за производство на витамин B12 и с производните на
синтетични стероиди предприятието се нарежда сред най-големите снабдители на лекарства в света.
През 60-те предприятието е най-големият доставчик на лекарства в СИВ и СССР, а през 70-те има
з начителен износ и на западния пазар. Извършават се големи преустройства: в Дорог е закупена площ
от 15 хектара, където се изгражда модерен изследователски център, производствен цех и стопанска
сграда. В наши дни площта вече е над 60 хектара, а на нея се намира най-модерният завод за производство
на активни вещества в региона.

 

 

Наред с производството на лекарства, предприятието се насочва към нови области. Започва производството на химикали за селското стопанство и ветеринарни медикаменти. опит във фармацевтичното производство е приложен в създаването на козметичната марка Фабулон и на продуктовата линия на растителна основа Рихтофит.

Фитохимична лаборатория през 60-те

 

 

Износът на предприятието нараства чувствително от година на година. През 80-те Рихтер е най-големият
доставчик на лекарства в СССР, а приходите надхвърлят 250 млн. рубли. Пак през 80-те се разраства
износът на западния пазар, а заводът получава право самостоятелно да управлява международните си
връзки. По този начин се създават не само търговски връзки, но се сключват договори за сътрудничеств
о  в областта на проучванията и разработките с Японски и американски фирми.


През 1990 г.  предприятието отново става акционерно дружество.

 

 

 

2

   Историята на Рихтер 1901-1914

1

   Историята на Рихтер 1914-1945

1

   Историята на Рихтер 1991-2004

2

   Историята на Рихтер от 2004 до днес