Начало
   Обръщение
   Нашите продукти
   Здравна информация
   3D разходка
   Видеотека
   За компанията
   Рихтер в медиите
   За контакти
   Лекарствена безопасност
   Новини
   Кариера

www.escapelle.bg
www.lumbago.bg
www.bsobgyn.com
www.nhif.bg
www.bda.bg
www.blskn.org
www.mh.government.bg
2

 

Историята на Рихтер
    1914-1945

1
В периода между двете световни войни фабриката прераства в значимо предприятие с международна известност. В края на Първата световна война фирмата се превръща в един от най-големите фармацевтични производители в Австро-Унгарската империя. Предприятието се разраства постоянно, скоро вече има 30 работници, а през 1923 г. става акционерно дружество.

1942 – опаковане на таблетки в Рихтер

 

 

Успехът се дължи не на късмета, а на малките сиви клетки, на високото ниво на професионални
познания,  прилагани в проучванията, на постоянните нововъведения – и така е до днес.

 

Във фабриката се правят проучвания от самото начало. В края на 20-те години Рихтер изгражда първата биологична лаборатория, чиито резултати се използват и във фармацевтичното производство, с което става пионер на фармакологията. През 1927 г. в Кьобаня работи както химико- биологична лаборатория, така и експериментална фабрика. В резултат на проучванията и на прилагането на теорията на плуригландуларната терапия (комбинирано използване на различни органи) Рихтер разработва комбинация от  екстракти от най-различни  животински органи и я регистрира под името Hormogland. Така в края на 20-те години Рихтер вече има на пазара над 100 традиционни препарата и общо 60 препарата Hormogland. В периода между двете световни войни препаратите, патентовани под името Hormogland Richter жънат международен успех.  Появяват се и множество витаминсъдържащи продукти.
2

 

Реклама на Hormogland от 30-те години

 

Фирмата незабавно прилага научните разработки в промишленото производство.  Т. напр. през 1921 г. за първи път в света е синтезиран инсулин. През  1923 г. той е възпроизведен във фабриката на Рихтер, а през  1926 г. е пуснат на пазара. Фирмата е четвъртата на континента, предлагаща инсулин.  По своето качество инсулинът на Рихтер не отстъпва на най-добрите чуждестранни продукти.
3

 

1927 – производствена лаборатория в Рихтер

 

През втората половина на 30-те години разработването на синтетични медикаменти става все
по-интензивно. Способните изследователи на Рихтер разработват икономична технология за
производство на редица синтетични медикаменти. За нуждите на производството на активни съставки
отварят врати нови фабрики. Създаден е първият оригинален медикамент на Рихтер: диуретикът Dilurgen®.

 

Между 1906 и 1948 компанията регистрира 86 патента. В резултат на това динамично развитие между 1939 и 1944, в годините на войната, на пазара са пуснати над 30 нови препарата. През 1936 г. заводът се състои от 9 фабрики и 5 научни отдела и дава работа на 400 работници, 50 чиновници, лекари, фармацевти и инженери.
След Първата световна война репутацията на Рихтер в страната и чужбина нараства осезаемо. Поради това Гедеон Рихтер реорганизира предприятието и на 23.07.1923 то става акционерно дружество.

1948 – един от патентите на Рихтер, регистриран в Далечния Изток

 

 

 

 

Гедеон Рихтер скоро осъзнава, че мащабно развитие може да се постигне само чрез разширяване на международната търговска мрежа. Ето защо  преди войната той основава 10 чуждестранни дъщерни фирми (в Милано, Лондон, Варшава, Загреб, Букурещ, София, Рио де Жанейро, Мексико, Египет и Белгия), 40 представителства и информаторска мрежа, обхващаща 5 континента. В началото на Втората световна война Рихтер вторият по големина износител в Унгария – медикаментите се изнасят в 100 страни – от Индия до Канада и от Филипините до Бразилия.  

 

1929 – експедиционният склад на Рихтер

 

Гедеон Рихтер, основателят на унгарската фармацевтична промишленост, е разстрелян на брега на
Дунава от унгарските фашисти на 31.12.1944. Хуманистките възгледи, творческият дух и стремежът
към новаторство на Гедеон Рихтер живеят непокътнати в неговите сътрудници и след смъртта му и
имат определяща роля в развитието на компанията. Продуктите на фирмата продължават да печелят
награди и грамоти на редица международни изложения.

 

 

2

   Историята на Рихтер 1901-1914

2

   Историята на Рихтер 1945-1991

1

   Историята на Рихтер 1991-2004

2

   Историята на Рихтер от 2004 до днес